Nota Legal

ROCA 1927 s.l.

C/ dels Molins Drapers, 15
17820 Banyoles (Pla de l’Estany)
CIF: B17378233

Societat constituïda el 10/08/1993, inscrita al Registre Mercantil de Girona al Tom 596, Foli 55, Full GI-11444, el dia 13 de setembre de 1993.